ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή

Ήδη από το 2008 είχε σχηματιστεί μια ομάδα επιχειρηματιών, κατά κύριο λόγο νέων, οι οποία έκαναν τα πρώτα δειλά βήματα για την οργάνωση της κοινότητας των επιχειρήσεων καινοτομίας και ταχείας ανάπτυξης – αυτές που συνηθίσαμε να αποκαλούμε “start-ups”. Η πρώτη προσπάθεια ήταν η ομάδα “One Hundred Start-Ups – www.onehundredstartups.com” καθώς επίσης και η πρωτοβουλία για το παράρτημα Αθήνας του διεθνούς δικτύου “Entrepreneur Commmons” (http://www.onehundredstartups.com/2010/10/entrepreneur-commons.html).

Παράλληλα, με συμμετοχή πολλών ιδρυτών start-ups επιχειρήθηκε προσπάθεια μετασχηματισμού – επανίδρυσης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών σε ένα πρωτοβάθμιο οργανισμό που θα είχε κύριο σκοπό την προώθηση της startup επιχειρηματικότητας (“Διακήρυξη Επανίδρυσης ΟΕΣΥΝΕ”, Δεκ 2009: http://www.onehundredstartups.com/2009/10/blog-post.html). Δυστυχώς καμία από τις παραπάνω προσπάθειες δεν κατέληξε θετικά για πολλούς διαφορετικούς λόγους που μελλοντικά αξίζει να μελετηθούν.

Με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης η οποία ανέτρεψε όλα τα επιχειρηματικά δεδομένα στην Ελλάδα, η κοινότητα αυτή των startup επιχειρηματιών άρχισε μια διαδικασία δημόσιων διαβουλεύσεων που λάμβανε χώρα στο Αμφιθέατρο ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα. Η διαδικασία αυτή, μετά από 4 ανοιχτές γενικές συνελεύσεις που είχαν ευρύτατη συμμετοχή, μεγαλύτερη των 100 ατόμων κάθε φορά, οδήγησε στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων που έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2011.

Σημειώνουμε εδώ την εισαγωγή του όρου νεοφυής για να περιγράψει στα ελληνικά την startup επιχείρηση, η πατρότητα του οποίου ανήκει στο ιδρυτικό μέλος της ΕΕΝΕ Γιώργο Παπαδόπουλο και έχει έκτοτε καθιερωθεί ευρύτατα.

Μετά την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση

Στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 2011 εξελέγη επταμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Δημήτρης Τσίγκος, Πρόεδρος

Σωκράτης Πλούσσας, Αντιπρόεδρος

Πάνος Ζαμάνης, Αντιπρόεδρος

Βασίλης Πουλόπουλος, Γενικός Γραμματέας

Θάνος Γκανάς, Ταμίας

Φώτης Ταλάντζης, Μέλος

Φάνης Κουτουβέλης, Μέλος

Παράλληλα, αναδείχτηκαν και τρία αναπληρωματικά μέλη:

Γιώργος Παπαδόπουλος

Παύλος Σταμπουλίδης

Αρετή Γεωργιλή

Στην πορεία υπήρξε παραίτηση του ΓΓ Βασίλη Πουλόπουλου και αντικατάστασή του από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η ΠΔΕ επιχείρησε τη συγκρότηση και συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία προσκλήθηκαν και δέχτηκαν να πάρουν μέρος περισσότεροι από 20 γνωστοί επιχειρηματίες και προσωπικότητας του ακαδημαϊκού χώρου. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής επιτροπής αυτής υπήρξαν μάλλον πενιχρά.

Η ΕΕΝΕ είχε την ευκαιρία από την πρώτη στιγμή να δει πιο είναι το πρόσωπο των ελληνικών θεσμών και ιδιαίτερα ποια είναι η ταχύτητα δράσης τους. Έτσι, η έγκριση της σύστασής της απαίτησε ένα ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα, της τάξης των δυο ετών (5/10/2013). Η σημερινή διαδικασία αποτελεί το τέλος της “προσωρινής” κατάστασης της ΕΕΝΕ και την αρχή της κανονικής της λειτουργίας με την εκλογή διοίκησης.

ΕΕΝΕ – ΑΜΚΕ

Για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το διάστημα και καθώς ήταν αδύνατο η Ένωση να λάβει ΑΦΜ, η ΠΔΕ αποφάσισε τη δημιουργία μιας ομώνυμης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με εταίρους τα μέλη της ΠΔΕ, ώστε να υπάρχει μια νομική προσωπικότητα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης της Ένωσης, δηλαδή μέχρι την εκλογή διοίκησης που συμβαίνει σήμερα. Η ΑΜΚΕ αυτή χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων της Ένωσης και εισέπραττε για λογαριασμό της Ένωσης τις συνδρομές μελών. Τα μέλη της ΑΜΚΕ και η ΠΔΕ έχουν αποφασίσει την παύση της λειτουργίας της αμέσως μόλις η ΕΕΝΕ αποκτήσει διοίκηση και ΑΦΜ.

Όσον αφορά τα οικονομικά της ΑΜΚΕ σημειώνεται πως δεν εισέπραξε κανενός είδους δημόσια επιχορήγηση. Η ΑΜΚΕ ανέλαβε τη διοργάνωση των συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων της ΕΕΝΕ για το διάστημα μέχρι τη σημερινή διαδικασία. Συνοπτικά, η ΑΜΚΕ ΕΕΝΕ έχει οικονομική ζημία από τις εκδηλώσεις αυτές η οποία θα καλυφθεί από τα μέλη της δίχως να επιβαρυνθεί καθόλου η ΕΕΝΕ..

Ορισμός Νεοφυούς Επιχείρησης

Ένα ζήτημα που ταλανίζει την κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων είναι εκείνο του προσδιορισμού τους. Ποια επιχείρηση είναι startup και ποια όχι. Η ΕΕΝΕ πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό: “Μια επιχείρηση είναι νεοφυής εφόσον έχουν περάσει μέχρι πέντε χρόνια από την ίδρυσή της, εισαγάγει κάποια καινοτομία και στοχεύει σε ταχεία ανάπτυξη“.

Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού και με πλήρη επίγνωση της υποκειμενικότητας ως προς τα δυο κριτήρια (καινοτομία και σχεδιασμός για ταχεία ανάπτυξη), η ΕΕΝΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στις νεοφυείς επιχειρήσεις υπό τον όρο της δημόσιας παρουσίας τους. Εν ολίγοις κάθε επιχείρηση που νιώθει άνετη να παρουσιαστεί στην κοινότητα και δημόσια να παρουσιάσει και να εξηγήσει την καινοτομία στη λειτουργία της και τον σχεδιασμό της για ταχεία ανάπτυξη, δικαιούται να λέγεται νεοφυής, ενώ εναπόκειται στην κοινότητα να ελέγξει ότι δεν γίνεται κατάχρηση του όρου αυτού.

Προτάσεις προς κυβερνητικούς και άλλου φορείς

Η ΕΕΝΕ στο διάστημα που πέρασε κατέθεσε πλήθος προτάσεων προς Κυβερνητικούς, Τοπικούς, Περιφερειακούς και Ευρωπαϊκούς / Διεθνείς φορείς με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και προβάλλει αυτό το νέο μοντέλο επιχείρησης καινοτομίας και ταχείας ανάπτυξης.

Παράλληλα με την κατάθεση των προτάσεων αυτών, επιχειρήθηκε όπου ήταν δυνατόν και διευκόλυνση νεοφυών επιχειρήσεων σε πρακτικά ζητήματα – όπως για παράδειγμα οι αιτηθείσες και εν τέλει πραγματοποιηθείσες παρατάσεις υποβολής προτάσεων στα προγράμματα Νέας – Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και ICT4Growth.

Στις βασικές προτάσεις που κατέθεσε η ΕΕΝΕ ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες:

 1. Πλαίσιο προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων, όπως:
  • Φοροαπαλλαγές
  • Συνεπένδυση
  • Επαναπατρισμός κεφαλαίων
 2. Δημιουργία Σταθμών Υποστήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
 3. Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 4. Δημιουργία τοπικών στρατηγικών επιχειρηματικότητας – Ειδικών ζωνών χαμηλής φορολόγησης για ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας στα αστικά κέντρα
 5. Μετακύληση (roll over) του κόστους ατομικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ) ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων για διάστημα τριών ετών

Allied for Startups

H EENE είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή οργάνωση Allied for Startups που ιδρύθηκε μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία στο Παρίσι τον Ιούνιο 2014 με σκοπό το global startup advocacy. Ο οργανισμός Allied for Startups σκοπό έχει να πιέσει τις κυβερνήσεις διεθνώς, καθώς και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ και το δίκτυο G20, ώστε να εφαρμόσουν στρατηγικές & πολιτικές ανάπτυξης και προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Είμαι – Κάνω – Θέλω

Η ΕΕΝΕ καινοτόμησε με την εισαγωγή ενός ιδιαίτερα πετυχημένου θεσμού που ονομάστηκε “Είμαι – Κάνω – Θέλω”, όνομα που περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια τη λειτουργία του. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε παρευρισκόμενος έχει τη δυνατότητα εντός δυο λεπτών να παρουσιάσει ποιος είναι, με τι ασχολείται και ποιο είναι το κύριό του ζητούμενο για το επόμενο βήμα της επιχείρησής του. Τα περισσότερα Είμαι-Κάνω-Θέλω, που κατά κανόνα συμβαίνουν ανά δίμηνο, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα ενώ έγιναν πιλοτικά και σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

HSA University

H ΠΔΕ της ΕΕΝΕ οργάνωσε και ένα σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων HSA University στην Αθήνα, οι οποίες σκοπό έχουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πιο έμπειρα στα πιο νέα μέλη της κοινότητας σε αντικείμενα όπως η άντληση χρηματοδότησης από επενδυτές, η υλοποίηση στρατηγικών εξωστρέφειας, η αξιοποίηση των μέσων  κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Entrepreneur Week 2012

Από 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2012 η ΕΕΝΕ οργάνωσε στην Αθήνα το “Entrepreneur Week”, το οποίο αποτέλεσε ένα milestone event για την ελληνική κοινότητα startup για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αφενός είχε μια εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή περισσοτέρων από 800 άτομα από 12 διαφορετικές χώρες. Αφετέρου και κυρίως για πρώτη φορά έγινε μια σφαιρική συζήτηση γύρω από τη νεοφυή επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους, αγγίζοντας αντικείμενα που μέχρι τότε θεωρούνταν “ξένα” για τα startups, όπως ο πολιτισμός, η ναυτιλία και η διατροφή. Το τριήμερο αυτό event άφησε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη στην ΕΕΝΕ και ελπίδα όλων μας είναι η συνέχειά του από την επόμενη διοίκηση.

Απολογισμός Εσόδων

Συνδρομές ιδρυτικών μελών: 2.100 ευρώ (21 x 100 ευρώ)

Άλλες συνδρομές: 1.450 ευρώ

Σύνολο εσόδων: 3.550 ευρώ

 

Απολογισμών Εξόδων

Το σύνολο των μέχρι τώρα εσόδων έχουν δαπανηθεί για τα νομικά έξοδα σύστασης της ΕΕΝΕ και για κάλυψη μικρού μέρους των εξόδων οργάνωσης του Entrepreneur Week 2012.

Σynergies – INNOVATHENS

Από τα τέλη του 2011 η ΕΕΝΕ βρίσκεται σε επικοινωνία και διαρκή διαβούλευση με τους άλλους φορείς επιχειρήσεων καινοτομίας και εξωστρέφειας της χώρας, όπως ο ΣΕΚΕΕ (mobile aps), η ΕΝΕΒΗ (h/w), ο Η-ΒΙΟ (bio-tech) και η ΕΒΙΔΙΤΕ (space technologies). Η συνεργασία αυτή υπό το brand “Σynergies – Connecting Changemakers” είχε εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία στην προώθηση του Hellenic Innovation Brand διεθνώς. Τα πρώτα, ιδιαίτερα επιτυχημένα βήματα αφορούσαν την κοινή κάθοδο σε μεγάλες, διεθνείς εκθέσεις στην Ιαπωνία και στην Ισπανία.

Η προσπάθεια όμως αυτή έφτασε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη δημιουργία του Κόμβου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας INNOVATHENS στο Δήμο Αθηναίων, με τη σύμπραξη του Δήμου μέσω της Τεχνόπολις ΑΕ, της ΕΕΛ/ΛΑΚ και την υποστήριξη της εταιρείας SAMSUNG. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσκεκλημένοι της ΕΕΝΕ από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Αυστραλία εξέφρασαν το θαυμασμό τους βλέποντας το INNOVATHENS σημειώνοντας πως δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από κορυφαίου επιπέδου αντίστοιχες δομές στη χώρα τους.

Εναπόκειται πλέον στη νέα διοίκηση της ΕΕΝΕ και, κυρίως, στα μέλη της να αξιοποιήσουν την εξαιρετική αυτή δομή για την επιτυχή προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αθήνα. Παράλληλα, πιστεύουμε πως πια έχουμε ένα εξαιρετικό πρότυπο – role model για τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας.

Σκέψεις για το μέλλον

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΕΝΕ νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία της, η οποία από μόνη της ήταν μια πράξη προόδου και καινοτομίας. Μέχρι πρόσφατα, η κοινότητα των startups διεθνώς δεν είχε καν απαντήσει το ερώτημα αν πρέπει να οργανωθεί ή όχι.

Η ΕΕΝΕ αποτελεί σίγουρα το πρώτο startup association στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανότατα το πρώτο διεθνώς. Αργότερα, στις μεγαλύτερες και πλέον προωθημένες οικονομίες του κόσμου, εκεί που τα startups βρίσκονται στην αιχμή της παραγωγικής διαδικασίας και συγκεντρώνουν όλες τις προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, ιδρύθηκαν μετά την ΕΕΝΕ αντίστοιχα startup associations και startup advocacy organizations, όπως το German Startups Association στη Γερμανία, η France Digitale στη Γαλλία και η Engine στις ΗΠΑ.

Η πραγματικότητα όμως είναι πως τα προβλήματα και τα αρνητικά της ελληνικής κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να λείψουν από την κοινότητα των startups. Διχόνοια, διχογνωμία, ιδιοτέλεια είναι κάποια από τα θέματα που πρέπει να παλέψουμε να ξεπεράσουμε. Πολλά, προβεβλημένα startups “δεν έχουν χρόνο” να βοηθήσουν την ΕΕΝΕ αγνοώντας το επιχειρηματικό συμφέρον τους από τη βελτίωση του οικοσυστήματος. Παράλληλα, η κουλτούρα της συλλογικότητας δυστυχώς παραμένει απογοητευτικά αδύναμη στη χώρα μας. Πολλοί δυσκολεύονται καν να αποδεχτούν την πιθανότητα ύπαρξης ενός διαφανούς, ουδέτερου οργανισμού με χαρακτηριστικά μαζικότητας, συλλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας που αποτελεί την “κοινή φωνή” ενός κλάδου τόσο προς τα ίδια τα μέλη του όσο και προς κάθε άλλο φορέα.

Η ίδια η ύπαρξη ενός τέτοιου συλλογικού φορέα πάνω από προσωπικές και εταιρικές στρατηγικές φαντάζει ακόμα ουτοπική στην ευρεία πλειοψηφία. Στόχος μας παραμένει, όπως κάθε νεοφυής επιχείρηση, να επιτύχουμε και να κάνουμε πράξη αυτό που σε άλλους φαίνεται ουτοπικό και μη εφαρμόσιμο.