Γενική Συνέλευση των Νεοφυών Επιχειρήσεων, 17/10

Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Τετάρτη 17/10, 6:00μμ στο CoLab Athens 

-Η επιχειρηματικότητα ως κοινωνική επιλογή-

 

Η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων μέχρι και πέντε ετών.

Γεννήθηκε μέσα από την αγωνία των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας για  βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη μέσα από μια αντίστοιχα υγιή επιχειρηματικότητα από τα «κάτω».

Τα μέλη της ΕΕΝΕ κρίνουν ότι η ανάπτυξη της νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας μπορεί να θέσει την αναπτυξιακή μηχανή της Ελλάδας προς τα εμπρός, δημιουργώντας νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση η διάδοση μιας νέας αντίληψης για την επιχειρηματικότητα, ως κοινωνική επιλογή, στηριζόμενη σε υγιείς και ηθικές βάσεις, που θα αποδεσμεύσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του Τόπου μας.

Οι θεματικές κατηγορίες στις οποίες η ΕΕΝΕ εστιάζει την δράση της είναι οι εξής:

1) Πολιτισμός & Τουρισμός

2) Αγροτική Οικονομία & Γαστρονομία

3) Ενέργεια (με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

4)Υψηλή Τεχνολογία (με έμφαση στους τομείς της Πληροφορικής & της  Βιοϊατρικής)

5) Μεταφορές (με έμφαση στη Ναυτιλία)

 

Ο πλούτος της χώρας μας και η δυναμική της για μια υγιή εξωστρεφή ανάπτυξη βρίσκεται ακριβώς στους παραπάνω τομείς.

Επιθυμώντας να αποτελέσει μια συλλογική, μαζική και αντιπροσωπευτική οντότητα έκφρασης της κοινωνίας σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ΕΕΝΕ σκοπεύει να συνεισφέρει σε τρία σημαντικότατα ζητήματα:

  • Στην άρση των εμποδίων ανάπτυξης της ελληνικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας και στην ομαλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου, μέσα από την θεσμική πίεση στα παραπάνω ζητήματα
  • Στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα μέλη ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητές τους στην χάραξη βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και στην παροχή πλείστων άλλων προνομίων που επισύρει η ιδιότητα του μέλους
  • Στη διασύνδεση των νέων επιχειρηματιών με το εξωτερικό και με τα μέλη του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Σημαντικό βήμα αποτελεί η δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Δίκτυο Business Angels με την υποστήριξη του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου (EBAN) για την ευκολότερη πρόσβαση νέων επιχειρηματιών στην ιδιωτική χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΝΕ απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλα τα μέλη της, σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 6:00μμ που θα γίνει στην έδρα της Ένωσης, Πετράκη 28 – Αθήνα, πρώτος όροφος – Συνεργατικός χώρος CoLab Athens.

Tα θέματα της συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Οικονομικός απολογισμός 12/2011 – 9/2012

2. Απολογισμός δράσεων 12/2011 – 9/2012

3. Προτάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θεσμικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

4. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός για την περίοδο 10/2012 – 6/2013

5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

6. Συμμετοχή και δράσεις στο δίκτυο Σynergies

7. Λειτουργία δικτύου ιδιωτών επενδυτών – Hellenic Angels

Mέλη της ένωσης νεοφυών επιχειρήσεων μπορούν να ζητήσουν να τεθούν επιπλέον θέματα προς συζήτηση με e-mail στο info@hellenicstartups.gr.

 

Yπενθυμίζεται πως συνεχίζεται η εγγραφή ιδρυτικών μελών στη σχετική φόρμα (σχετικός σύνδεσμος http://hellenicstartups.gr/?page_id=18)

Σημειώνεται ότι η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής και η απόδοση της ιδιότητας μέλους μπορεί να λάβει χώρα και την μέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *