ΟΜΑΔΑ

Σωκράτης Πλούσας
Προέδρος
Γιώργος Παπαδόπουλος
Γενικός Γραμματέας
Ζητήματα νομοθετικής πολιτικής, σχέσεις δημοσίου – επιχειρήσεων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κανονιστικό επίπεδο, θεσμικά θέματα της ένωσης…
Πάνος Ζαμάνης
Αντιπρόεδρος
Επαφές με το κράτος…
Παύλος Σταμπουλίδης
Ταμίας
Θάνος Γκανάς
Αρμόδιος για θέματα χρηματοδοτήσεων και για τις παρεμβάσεις σε αντίστοιχους θεσμούς…
Γιάννης Παππάς
Αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης κι ανάπτυξης γνώσης σε νέους επιχειρηματίες…
Αρετή Γεωργιλή
Αρμόδια για την επικοινωνία…
Χριστόφορος Παππάς
Αρμόδιος για όλη την ψηφιακή υποδομή μας…
Άρης Σκλαβούνος
Αρμόδιος για θέματα διεθνούς ανάπτυξης εταιρειών…
Γιάννης Τρούλης
Αρμόδιος για κρατικές χρηματοδοτήσεις κι άλλα κίνητρα…
Νίκος Μανιάτης
Αρμόδιος για τις διεθνείς μας σχέσεις σαν ένωση και τις συμμετοχές μας σε διεθνείς οργανισμούς…
Γιώργος Παλλικαράς
Αρμόδιος για την διεθνή ανάπτυξη της ένωσης αλλά και την εισαγωγή νέων εργαλείων που διεθνώς λειτουργούν σαν μοχλοί ανάπτυξης…