Προκήρυξη 10 υποτροφιών για την Κατεύθυνση “Innovation and Entrepreneurship” του Full-time προγράμματος του MBA International του ΟΠΑ Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 29 Αυγούστου 2014

Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας τις δράσεις με σκοπό τη συστηματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει 10 θέσεις υποτρόφων που θα παρακολουθήσουν την Κατεύθυνση “Innovation & EntrepreneurshipστοFulltime πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Η συγκεκριμένη Κατεύθυνση προσφέρεται στο ΜΒΑ Internationalεδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 αναβαθμίστηκε και ανανεώθηκε με την πολύτιμη συμβολή φορέων που υποστηρίζουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η Κατεύθυνση εστιάζει τόσο στις θεωρητικές γνώσεις (δεξιότητες διοίκησης και καινοτομίας, ανάπτυξη και χρηματοδότηση επιχείρησης, διεθνές μάνατζμεντ, διαπραγματεύσεις, γεωπολιτική κ.ά.) όσο και τις πρακτικές πτυχές της επιχειρηματικότητας (μέσω καινοτόμων σεμιναριακών δράσεων που αφορούν στην επικοινωνία επιχειρηματικών σχεδίων, τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, τον κύκλο ζωής νεοφυών επιχειρήσεων, την ορθή επιλογή μελών για τη σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης και την κατοχύρωση πατέντας κ.ά.).

Οι υποτροφίες, που προσφέρονται με την αρωγή των IndustryDisruptors – GameChangersκαι χορηγό την φαρμακευτική εταιρεία MSD(Merck Sharp & Dohme), απευθύνονται σε υποψηφίους με καινοτόμες ιδέες, που αποτελούν προϊόν έρευνας και έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, ή νέους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε πρωτογενές στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της καινοτόμου επιχείρησης τους. Στόχος είναι, παρακολουθώντας το MBAInternational, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν το προϊόν της ερευνάς τους ή τις ιδέες τους σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν:

  • θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου ως προς την Καινοτομία ΜΒΑ International(AssociationofMBAs’ InnovationAward 2013)
  • θα παρακολουθήσουν επιπλέον 5-8 εξειδικευμένα μαθήματα στα αντικείμενα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • θα έχουν συνεχή υποστήριξη από μέντορες που θα παρακολουθούν την εξέλιξη των επιχειρηματικών τους ιδεών και θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη
  • θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και του Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AthensCenterofEntrepreneurship & innovation – ACEin) για να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ιδέα
  • μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, στο πλαίσιο του ImmersionProjectτους, θα εργάζονται full-timeπάνω στην επιχειρηματική τους ιδέα με στόχο την έναρξη ή/και ανάπτυξη της επιχείρησης τους
  • Θα συμμετέχουν σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις και workshopsγια δικτύωση και εξεύρεση συνεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΒΑ International (πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.imba.aueb.gr/node/138/full-time) και καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναλυτικά στη σελίδα  http://www.imba.aueb.gr/node/229/full-time), ως την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBAInternational (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362, Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805), με την ένδειξη “Καινοτομία – ΙD.

Στο φάκελο της υποψηφιότητάς τους θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται περίληψη (έως 500 λέξεις) της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί,που να απαντά στα εξής ερωτήματα:

  • Σε ποιους πελάτες στοχεύει η επιχείρηση (Τμήματα της αγοράς και τύποι δυνητικών πελατών)
  • Ποια η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης (Valueproposition – Ποιο είναι το προϊόν/υπηρεσία που θα προσφέρεται, σε τι έγκειται η καινοτομία της και ποιες βασικές ανάγκες των δυνητικών πελατών έρχεται να καλύψει)
  • Σε ποιους πόρους θα στηριχθεί (Ποιες δεξιότητες, γνώσεις, διασυνδέσεις και πόροι θα αξιοποιηθούν για να επιτύχει η επιχείρηση)
  • Πώς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της (Ποιες θα είναι οι πηγές εσόδων της επιχείρησης, ακόμη κι αν πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΜΒΑ Internationalστο e-mailimba@aueb.gr.