ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) δημιουργήθηκε από την κοινότητα των start-up επιχειρηματιών ώστε να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας στη χώρα μας το οποίο έχοντας χαρακτηριστικά καινοτομίας και ταχείας ανάπτυξης θα συνεισφέρει καθοριστικά στη μαζική δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη συνολικότερη ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας.

Στην Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων οραματιζόμαστε

έναν  πραγματικά συλλογικό, απόλυτα διαφανή, μαζικά αντιπροσωπευτικό οργανισμό με σκοπό και κύριο στόχο την προώθηση αναπτυσσόμενων και καινοτόμων, νεοφυών επιχειρηματικών ιδεών στην Ελλάδα.

Θεωρούμε αποστολή  μας την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου, ενός κοινού σημείου αναφοράς και προβολής για την κοινότητα των ελληνικών start ups, προωθώντας το δυναμικό ξεκίνημα και την ορθή πορεία τους μέσα στις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Επιθυμούμε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους ώστε να αναπτύξουν την δυναμική τους, να πραγματώσουν την δημιουργικότητά τους.

Συνοπτικά :

  •    Θέλουμε να συστήσουμε τα μέλη μας στην ευρύτερη κοινότητα!

Θεωρούμε πως υπάρχουν  πολλές καλές καλές ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, κι έτσι θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε μέλος μας να προβάλλει την δική του. Το portal μας θα εξελιχθεί σταδιακά σε ένα πλούσιο και περιεκτικό “start-up directory”. Αφιερώματα, συνεντεύξεις, success stories θα παρουσιάζονται και ευκαιρίες και διαγωνισμοί θα ανακοινώνονται συνεχώς.

  •   Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή!

Έτσι, μηνιαίες συναντήσεις «Είμαι, κάνω, θέλω» θα λαμβάνουν χώρα, με δομή που θα προωθεί την κοινωνική δικτύωση και την γνωριμία μας, τον επικοδομητικό διάλογο, την ουσιαστική, ωφέλιμη συνεργασία, τις συνέργειες.

  •   Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τα μέλη μας!

Διοργάνωση ομιλιών – σεμιναρίων – ημερίδων σχετικά με θέματα που απασχολούν την κοινότητα, όπως αυτά προκύπτουν και εκφράζονται από τις ανάγκες της

  •   Θέλουμε να προωθήσουμε τα μέλη μας!

Προνομιακή μεταχείριση για την συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις και διάφορα events τα μέλη της ΕΕΝΕ, λόγω συνεργειών της με “συγγενείς” φορείς

Στρατηγική 

Η στρατηγική της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την στόχευση – συγκέντρωση των προσπαθειών μας σε πέντε περιοχές στις οποίες εκτιμούμε ότι οι παράγοντες της γεωοικονομίας, του συμβολικού και του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα:

  • αγροτικη οικονομία & γαστρονομία,
  • πολιτισμός & τουρισμός,
  • ενέργεια, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές,
  • υψηλή τεχνολογια με έμφαση στις ΤΠΕ & στη Βιοϊατρική,
  • μεταφορές με έμφαση στη ναυτιλία.

Γεωγραφικοί πόλοι

Πιστεύοντας πως η ανάπτυξη του νέου αυτού μοντέλου πρέπει να έχει έναν ξεκάθαρο περιφερειακό προσανατολισμό για να είναι επιτυχής, η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων έχει περιφερειακή οργάνωση προγραμματίζοντας έδρα παραρτήματός της σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ξεκινώντας με πυρήνες δράσης της σε Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο,  Πάτρα και Ιωάννινα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *