Υποβολή προτάσεων για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 με αντικείμενο τις κοινές προτάσεις για τις επικείμενες αλλαγές στον Νέο Επενδυτικό Νόμο που θα διατυπωθούν από τις ενώσεις καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων:

  •  ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας)