HELLENIC ANGELS

Σε μια περίοδο που οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λόγω των οικονομικών συνθηκών έχουν περιορίσει την υποστήριξή τους στις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και κυρίως των start-ups. Ανταποκρινόμενη στην κορυφαία ανάγκη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας η ΕΕΝΕ προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2012 στη δημιουργία των Hellenic Angels, του πρώτου μη-κερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του EBAN – The European Trade Association of Business Angels, Seed Funds and other early stage market players.

Οι Business Angels (ΒΑ) συνήθως είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήµατα και διαθέτουν χρόνο,  εµπειρία και τεχνογνωσία σε start-ups που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που επενδύουν συνήθως είναι στο εύρος από 50.000€ έως 200.000€, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, έρχονται δε στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εταιρείας κι είναι «έξυπνα» κεφάλαια.  Οι επενδυτές σπάνια είναι αποκομμένοι ιδιώτες – συνήθως είναι πρώην επιτυχημένοι επιχειρηματίες, που πέτυχαν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους κι επενδύοντας σε νέες επιχειρηματικές κινήσεις, «επιστρέφουν» χρήματα στην αγορά με οφέλη, είτε άμεσα (απόδοση επένδυσης), είτε έμμεσα (δημουργώντας εταιρείες που μπορεί αυτοί οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν).

Γι’αυτό και πολύ συχνά οι business angels έχουν διττό ρόλο στην επιχείρηση  µε την οποία συνεργάζονται. Από τη µια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους αποσκοπώντας στην επίτευξη κεφαλαιακών αποδόσεων,  και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή είτε µετέχοντας ενεργά στην διοίκηση της επιχείρησης.

Η διαφορά των Business Angels από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς έγκειται στο γεγονός ότι είναι διατεθιμένοι να πάρουν σαφώς μεγαλύτερο ρίσκο, στηριζόμενοι περισσότερο σε μια επιχειρηματική ιδέα που εκφράζεται μέσα από μια καλή ομάδα, παρά σε αμιγώς τεχνικο-οικονομικά κριτήρια. Για αυτό σπάνια ζητούν εγγυήσεις και συνήθως κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τους θεσμικούς επενδυτές. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει έντονα την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μιας και πολλές φορές για την επιτυχία ενός startup δεν χρειάζονται υψηλά κεφάλαια αλλά το πάθος της ιδέας και η συνολική προστιθέμενη αξία ενός επιχειρηματία.

Ανταποκρινόμενη στην κορυφαία ανάγκη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας η ΕΕΝΕ προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2012 στη δημιουργία των Hellenic Angels, του πρώτου μη-κερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του EBAN – The European Trade Association of Business Angels, Seed Funds and other early stage market players.

Βασικός σκοπός των Hellenic Angels είναι να συνδέσει την κοινότητα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με εκείνη των επιτυχημένων επιχειρηματιών, τόσο της Ελλάδας όσο και της διασποράς. Για να το κάνει αυτό αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης & εκπαίδευσης ώστε αφενός οι επιχειρηματίες να ενημερωθούν σε βάθος για τις διαδικασίες ιδιωτικής χρηματοδότησης σε νεοφυείς επιχειρηματίες, αφετέρου οι ίδιες οι νεοφυείς επιχειρήσεις να μάθουν πως ακριβώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα με τους εν δυνάμει επενδυτές.

Η εγγραφή των επενδυτών στο δίκτυο θα είναι δωρεάν με υποχρέωση να επενδύσουν ένα ελάχιστο κεφάλαιο 30,000 € εντός των δυο πρώτων ετών λειτουργίας του δικτύου. Ανά εξάμηνο θα γίνονται κλειστές συναντήσεις που επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα παρουσιάζουν την πρότασή τους στους ενδιαφερομένους επενδυτές. Η πρώτη συνάντηση προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2013 στην Αθήνα.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το δίκτυο των Ελλήνων Επιχειρηματικών Αγγέλων, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα. Σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας με την πρόσκληση στην πρώτη επίσημη εκδήλωσή μας, παρουσιάζοντας σε εσάς νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, που αναμένεται να έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@hellenicstartups.gr.

Μπορείτε εδώ να δείτε την παρουσίαση του Paulo Andrez στην εναρκτήρια εκδήλωση λειτουργίας των Hellenic Angels στο πλαίσιο της Entrepreneur Week Greece 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *