Το Green City Hackathon στις 21-22 Σεπτεμβρίου στο Loft2work

    

1

GREEN CITY HACKATHON  |  21-22 Σεπτεμβρίου 2013, Loft2work, Αθήνα

Έχεις μια ιδέα για τη mobile εφαρμογή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ψηφιακό περιεχόμενο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών διαδρομών και/ ή περιβαλλοντικών δράσεων εναρμονιζόμενων με το όραμα …